Панорамна площадка Вълчи камък

Вълчи камък представлява почти отвесна скала, която се намира в местността Каба таш, в близост до с. Гьоврен. Тук са построени две наблюдателници за туристи. Мястото е по-известно с името панорамна площадка Вълчи камък.
Наблюдателниците са изградени с цел популяризиране красотата на природата в района и стимулиране развитието на туризма. Надморската височина на която са изградени е 1630 m, а на съседната, по-малка 1634 m., което я прави най-високата на Балканския полуостров панорамна площадка.