Национална Обсерватория Рожен

Национална астрономическа обсерватория Рожен е най-големият действащ научен комплекс по астрофизика в Югоизточна Европа. Разположена в Родопите на връх Рожен с н.в. 1750м. на около 25км. от град Смолян. Изградени са  посетителски център, лекционна зала и музейна сбирка. Под купола на 2-метровия телескоп се провеждат беседи и демонстрации за индивидуални и организирани туристи.