Харамийска пещера

Харамийската пещера се намира близо до с. Триград, община Девин. Тя е част от Триградския пещерен район, който обхваща дебели протерозойски мрамори в горното течение на реките Въча, Буйновска, Триградска, Мугленска и Широкалъшка. До входа на пещерата се стига по тясна пътечка, която тръгва от паркинга при пещерата Дяволското гърло и минава през красива борова гора.
Харамийската пещера е съставена от две различни пещери, които са обединени от обширна пропаст. До входа се достига се след изкачване по 20-метрова отвесна стена, с необходимото осигуряване. След това се минава по наклонен възходящ участък, обезопасен с метално въже.