Детски лагери

Детските лагери са начинът да покажете на децата си, че са пораснали, че могат да се справят без вас, че им вярвате. В лагера те: 
•    са равноправни членове на общество от връстници;
•    имат права и задължения; 
•    участват в походи, игри и приключения; 
•    включват се във вземането на решения и в изпълнението им; 
•    научават много, натрупват опит, спомени и преживявания;
•    за тях се грижат добре подготвени професионалисти с опит в общуването с деца; 
•    дейностите им са максимално обезопасени. 

А докато децата са в детски лагер, няма лошо да се порадвате на свободата си, да отделите повече време за себе си, да се поглезите. 

Обадете ни се в хотел „Мурсалица“ при нужда от допълнителна информация!