Безплатен интернет

Интернетът се превръща все повече в определящо условие за качеството на услугите в хотелите. Непрекъснатата свързаност е част от живота ни и когато вие идвате при нас – на почивка или за да работите необезпокоявани, очакванията ви за достъп до световната мрежа са големи и дори не подлежат на коментар. 

В хотел „Мурсалица“ поддържаме надеждна Wi-Fi мрежа. При настаняването си получавате парола за безплатен достъп до нея. Това ви осигурява не само постоянен контакт с близки и приятели, но и постоянна информираност по важните за деня въпроси. Можете да обменяте информация и да работите онлайн. 

И – разбира се – да резервирате стая за следващото си гостуване при нас.