Конферентна зала

Конферентната зала е сцената, на която се реализира вашето събитие. Тя трябва да осигурява удобството и комфорта на участниците – водещи, лектори, слушатели. Определящи са фактори като надежден и бърз интернет, удобни работни места, функционална осветеност, озвученост, възпроизвеждаща техника, възможности за интерактивна комуникация. При все по-честото провеждане на хибридни конференции, семинари, курсове техническите възможности на конферентната зала добиват все по-голямо значение. 

В хотел „Мурсалица“ разполагаме с отлични условия за конферентен туризъм и богат опит в организирането на конференции на различни теми от различни браншове. Когато сте наясно с броя участници и специфичните изисквания към конферентната зала, обадете ни се!